OMIŠ

    Billboard lokacija
- Omiš ulaz u grad, smjer Makarska


* klik na sliku za max uvećanje


LOKACIJA
Omiš ulaz u grad, smjer Makarska
POVRŠINA
5 x 2,4 m
DNEVNA PROLAZNOST
 20.000  ljudi


CJENIK
         (400 x 300 cm i 505 x 238 cm, neosvijetljene površine)


Prva kategorija

14 dana
 1.150,00 kn


*Napomena:

Cijene su bez PDV-a.   Kalendar oglasnih razdoblja - download

 Prometni plan grada Splita - download