SPLIT

    Billboard lokacija
-  Hrvatske mornarice, Poljud


* klik na sliku za max uvećanje


LOKACIJA
 Hrvatske mornarice, Poljud
POVRŠINA
504 x 238 cm
DNEVNA PROLAZNOST
 30.000  ljudi


CJENIK
         (400 x 300 cm i 505 x 238 cm, neosvijetljene površine)


Prva kategorija

  14 dana
 
1.150,00 kn


*Napomena:

Cijene su bez PDV-a.   Kalendar oglasnih razdoblja - download

 Prometni plan grada Splita - download