SPLIT

    Billboard lokacija
- Poljička cesta, petlja obilaznice


* klik na sliku za max uvećanje


LOKACIJA
Poljička cesta, petlja obilaznice
POVRŠINA
5 x 2,4 m
DNEVNA PROLAZNOST
 40.000  ljudi


CJENIK
         (400 x 300 cm i 505 x 238 cm, neosvijetljene površine)


Prva kategorija

  14 dana
 
 1.150,00 kn


*Napomena:

Cijene su bez PDV-a.   Kalendar oglasnih razdoblja - download

 Prometni plan grada Splita - download