SPLIT

    Wallscape lokacija
- Dubrovačka i Kranjčevićeva ulica
   


   
LOKACIJA
Dubrovačka i Kranjčevićeva ulica
POVRŠINA
12 x 13 m
DNEVNA PROLAZNOST
 40.000  ljudi
RASPOLOŽIVOST