Billboard lokacija
-  Domovinskog rata, prema izlazu II B (INA)


* klik na sliku za max uvećanje


LOKACIJA
 Domovinskog rata, prema izlazu II B (INA)
POVRŠINA
5 x 2,4 m 
DNEVNA PROLAZNOST
 
RASPOLOŽIVOST